logo-01logo-02logo-03logo-04logo-05

Хан-Уул эрүүл мэндийн төвийн хамт олон та бүхэнд үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнийхээ чанар хүртээмжийг сайжруулах, оношилгоо эмчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх, өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэх талаар анхаарч ажиллаж байна. Бидний үйл ажиллагаа, тусламж үйлчилгээний чанар, орчин нөхцөлийн талаар санал хүсэлтийг тань хүлээн авч үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Та бүхэндээ эрхэм дээд эрүүл энхийг хүсье.

ХАН-УУЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА Э.БОДЬЦЭЦЭГ
Twitter841
YouTube0
YouTube